EN

dzelzceļa pārvadājumu īpatsvars Latvijas pakalpojumu eksportā

Apgrozījums

Pārvadātu kravu

Pasažieru

Nomaksāts nodokļos

Darbinieki

Izmešu samazinājums trīs gadu laikā

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā iepazīties ar uzņēmuma ilgtspējas pārskatu par 2016.gadu. Pārskats pirmo reizi sagatavots, balstoties uz starptautiski atzītajām GRI vadlīnijām. VAS “Latvijas dzelceļš” ir pirmais dzelzceļa un loģistikas nozares uzņēmums Baltijā, kas publiskojis GRI pārskatu.